Hydroscand EnergiOptimering av tryckluftssystem

Hydroscand EnergiOptimering av tryckluftssystem handlar om att hitta läckage av tryckluft som medför ökad energiförbrukning genom att det krävs ökad kompressorkraft. Ofta går hela 30 % av den producerade tryckluften förlorad till följd av läckage. Det kan röra sig om miljonbelopp per år. Genom att övervaka tryckluftssystemet kan pågående läckage och tryckfall stoppas samt nya förhindras. Energioptimering medför en minskad miljöpåverkan i och med reducerat CO2-utsläpp.

 

Läcksökning av tryckluft

Läcksökning i tryckluftssystem innebär att man identifierar tryckluftläckaget i er anlägging med avancerade mätinstrument specialframtagna för enbart detta ändamål:

 • Första delen innebär att anläggningen kvalitetssäkras genom ett avancerat och specialframtaget mätverktyg som får vara på plats under en vecka så att hela produktionens variationer kan mätas.
 • Andra delen består av läcksökning, där vi med instrument kan se vilka delar som har brister och luftläckor i anläggningen, som har registrerats av mätverktyget. Med detta följer en komplett  dokumentation som är godkänd som underlag till miljörevisioner.
 • Den tredje och sista delen handlar om att säkerställa att hela tryckluftsanläggningen är rätt dimensionerad med de rör som används. Rätt dimensionering ger stakare tryck och effektivare luftflöden.

Hydroscand EnergiOptimering ger er

 • Sänkta kostnader genom att reducera läckage
 • Fullt dokumenterad läcksökning
 • Möjlighet att dimensionera rätt för att optimera tryckflöden
 • Kontinuerlig flödesmätning för att säkerställa energioptimering
 • Reducering av CO2-utsläppen
 • Dokumentation för miljörevision

Vi erbjuder ett unikt upplägg

Vi kan erbjuda ett komplett upplägg från analys till nya system:

 • Mätning och läcksökning av tryckluftssystem
 • Optimiera er rör-dimensionering av pneumatik-systemet
 • Service och kontinuerlig övervakning

Hydroscand EnergiOptimering innebär

 

Steg 1: Mäta total tryckluftförbrukning
Det första vi gör är att installera mätare för att logga den totala tryckluftsförbrukningen och luftkvalitén. Vi mäter under både produktion och produktionsstopp för att fastställa den exakt förbrukningen, vad som går åt till produktion och vilken mängd av den totala tryckluftsproduktionen som är läckage samt kostnaden för detta. Det är inte ovanligt att 30 % av den producerade tryckluften försvinner genom läckage och kostnaderna blir snabbt stora. 

 

Steg 2: Identifiera och analysera tryckluftläckage

Med hjälp av att analysera vår insamlade data lokaliseras varje enskilt tryckluftsläckage. Det använda läcksökningsinstrumentet kan identifiera små som stora läckage och i instrumentets display visas läckagets mängd och kostnad i realtid. En rapport skapas där samtliga läckage redovisas med energikostnader och CO2 samt en totalsumma för anläggningen. Detta underlag kan även användas i företagets miljörevision.

 

Steg 3: Åtgärder för att minska tryckluftsläckage
Vi ger förslag på bästa åtgärdsplan vilket kan innebära byte av defekta slangar och kopplingar. Vi kan även hjälpa till med dimensionering av tryckluftssystem, ritningsunderlag samt montering av nya stammar. Med vårt modulära system är det lätt att justera och expandera.

 

Steg 4: Övervakning & underhåll av tryckluftsförbrukning
I sista steget erbjuder vi kontinuerlig övervakning och löpande underhåll. Genom den installerade övervakningsutrustningen kan vi nu få all informationen om anläggningens kondition, förbrukning och miljöpåverkan till ett och samma ställe. I programmet kan parametrar sättas för energiförbrukning, daggpunkt, tryck och flöde och om något värde överskrids går ett larm via SMS eller e-post. Läckage i tryckluftsanläggningar kan alltid uppkomma men med övervakning upptäcks det direkt och åtgärd kan utföras innan läget blir kritiskt.

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna