provtryckning av slang - på plats hos dig

Genom att genomföra årliga provtryckningar säkerställer ni att slangar är väl fungerade godkända och inte innebär en risk för olyckor och eller kostsamma produktionsstopp. Detta är en rikstäckande tjänst där vi provtrycker slang på plats hos dig, för att säkerställa driften i din produktionsmiljö.

 Hydroscands certifierade servicetekniker provtrycker och säkerhetsklassar dina komposit- och gummislang med tillhörande kopplingar och packningar. På så vis kan du säkerställa att alla slangar som används i din verksamhet är säkra och läckagefria. Det skapar med andra ord en säkrare arbetsmiljö och minimerar risken för dyra produktionsstopp.

Alla slangar som har godkänts efter provtryckningen märks även upp med ett unikt ID-nummer (TrackningCode), vilket gör det enkelt för Hydroscands certifierade servicetekniker att snabbt identifiera slangen vid en ombesiktning eller nybeställning. Vi utför provtryckning på plats hos er i hela  landet, läs nedan hur arbetet läggs upp av oss för att säkerställa en hög branschstandard.

Hur går en provtryckning till?

1. Planeringsmöte

Före provtryckningen genomförs alltid ett planeringsmöte mellan Hydroscand och dig som kund. Under mötet går vi igenom vilka ändamålsenliga lokaler som provtryckning kan utföras i, vilken typ av slangar med tillhörande kopplingar som ska provtryckas och vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Om det inte finns någon lämplig lokal, kan provtryckningen utföras på närmaste Hydroscand-filial.

2. Provtryckning

Slangarna inspekteras utanpå och behov kontrollerar vi slangens skick invändigt med kamera. Vi ser över samtliga anslutningar där packningar och kopplingar undersöks så de är i bra skick och byter packningar vid behov. Vi testar om slangarna är elektriskt ledande mellan anslutningarna. En kontroll utförs för att fastställa att slangen är elektriskt ledande mellan anslutningarna.
Slangarna pluggas och provtrycks. När slang och kopplingar är godkända förbereds dessa för provtryckning. Slangarna provtrycks med vatten upp till 35 bar med vatten. Vi kan provtrycka på plats hos kund. Ett kontrollintyg upprättas med uppgifter som talar om i fall slangen är godkänd eller ej. Samtliga slangar ID märks och kontrollintyg fylls i och skickas till kund.

3. Resultatgenomgång

Hydroscands personal går igenom resultatet av provtryckningen tillsammans med dig. Godkända slangar märks upp med ett unikt ID-nummer som gör att slangen lätt kan identifieras vid ombesiktning eller nybeställning.

Hydroscand erbjuder även ett löpande underhåll av de slangar och ledningskomponenter som används i produktionen. Med provtryckta och säkerhetsklassade slangar blir du mindre sårbar och kan minimera risken för driftstopp.

 

4. Fem anledningar till att välja mobil provtryckning

 1. Ett förebyggande underhåll skapar en säkrare arbetsmiljö
 2. Du minimerar risken för kostsamma produktionsstopp
 3. Tjänsten är rikstäckande och utförs på plats hos dig
 4. Provtryckningen genomförs av certifierade, erfarna servicetekniker från Hydroscand
 5. Slangarna märks upp för att underlätta och effektivisera framtida byten och underhåll

5. Säkerhetsutbildningar

Hydroscands servicetekniker har genomgått ett flertal olika säkerhetsutbildningar för att klara av de krav som ställs vid arbeten inom exempelvis industri. Utbildningarna höjer säkerheten för såväl våra servicetekniker som för dig som kund, därför är säkerhetsutbildningarna mycket viktiga för oss på Hydroscand. 

 

Våra servicetekniker har genomgått följande säkerhetsutbildningar:

 • SSG ENTRE
 • SSG KEMI
 • Säkerhet hydraulik
 • Arbete i industri
 • Arbete på höga höjder
 • Arbete vid spår
 • Arbete vid väg
 • Heta arbeten

Kontakta oss gärna för mer information!


© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna