VERKSTADSÖVERSYN

Vi kontrollerar skicket på era slangar och kopplingar i verkstaden för att i förebyggande syfte, minimera risken för slangbrott och kostsamma driftstopp. Vi kontrollerar bland annat slangvindor, avgasslangar, slangar på lyftar, fatpumpar, tvättslangar och slangar till kompressorer.

BOKA EN TID IDAG:


Driftsäkra

SÄKRA DRIFT OCH PRODUKTION

Det är viktigt att regelbundet se över slangar och ledningskomponenter i förebyggande syfte för att undvika kostsamma och oplanerade driftstopp. Hydroscands servicetekniker kontrollerar skicket på era slangar och ledningskomponenter. 

 

Undvik personskador

REDUCERA RISKEN FÖR PERSONSKADOR

Skadade slangar och ledningskomponenter kan orsaka allvarliga personskador. Hydroscands servicetekniker är utbildade för att identifiera och förebygga riskfaktorer. Innan vi påbörjar ett arbete genomförs alltid en noggrann riskanalys.

 

Minska miljöpåverkan

MINIMERA MILJÖPÅVERKAN

Läckage på grund av slangbrott eller komponentskada kan leda till negativ miljöpåverkan och dessutom vara kostsamt att sanera. Med förebyggande underhållsarbete kan detta undvikas, en vinst för både er och miljön.

BROSCHYR

Möjlighet att ladda ner filen är tillgänglig via länken.

  Bläddringsbar pdf


HUR GÅR VERKSTADSÖVERSYNEN TILL?

 

ÖVERSYN

Vi kontrollerar skicket av slangar och kopplingar i er verkstad. 

 

MÄRKNING AV DEFEKTA DELAR

Vi märker tydligt upp slangar och ledningskomponenter som är skadade eller som av annan anledning bedöms som en riskfaktor och behöver bytas.

 

PROTOKOLL

Vi upprättar ett protokoll och dokumenterar alla slangar och ledningskomponenter som vi har kontrollerat, eventuella anmärkningar samt rekommenderade åtgärder.

 

KOSTNADSFÖRSLAG

Vi presenterar protokollet för dig och tar sedan fram kostnadsförslag på de åtgärder som du önskar att Hydroscand genomför.

NÄR SKA JAG GÖRA EN VERKSTADSÖVERSYN?

Vår verkstadsöversyn anpassas och utförs efter era behov. Översynen kan utföras vid ett enstaka tillfälle eller planeras med jämna mellanrum för att öka driftsäkerheten. Med vår verkstadsöversyn får du en tydlig bild över vilka slangar och ledningskomponenter som behöver bytas. På så vis kan du undvika onödiga kostnader till följd av oplanerade driftstopp.

VAD KOSTAR EN VERKSTADSÖVERSYN?

Vi erbjuder verkstadsöversyn till ett fast pris. Kontakta din närmaste butik för mer information.

 

Kontakta oss så hör vi av oss!


© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna