Broschyr

Möjlighet att ladda ner filen är tillgänglig via länken.

  Bläddringsbar pdf


 Prislista

  Prislista

Verkstadsöversyn – För säkerhets skull

En regelbunden översyn av slangar och kopplingar ligger till grund för en effektiv produktion och säker arbetsmiljö. En verkstadsöversyn förebygger kostsamma driftstopp och minimerar riskerna för olyckor och personskador.

Driftsäkra

Säkerhet och produktivitet

Oplanerade driftstopp kommer alltid olägligt och kostar onödigt mycket tid och pengar. Verkstadsöversyn är alltså främst en förebyggande åtgärd som både ökar er produktivitet och säkerhet. Vid översynen kontrollerar vi skicket på samtliga slangar och kopplingar i er verkstad. Det inkluderar slangvindor, avgasslangar, slangar på lyftar, fatpumpar, tvättslangar och slangar till kompressorer. Läs även om SlangExpress, vår mobila slangjour.

 

Undvik personskador

Riskminimering

En viktig aspekt av tjänsten är att minska risken för personskador. Skadade slangar och kopplingar utgör en allvarlig fara, och våra servicetekniker är utbildade för att identifiera och förebygga dessa risker. Innan vi påbörjar något arbete genomför vi alltid en noggrann riskanalys.

 

Minska miljöpåverkan

Hållbarhet

Läckage på grund av slangbrott eller komponentskador är både kostsamt att reparera och kan orsaka negativ miljöpåverkan. Med förebyggande underhållsarbete minimerar vi tillsammans dessa risker och bidrar till en mer hållbar arbetsplats. Läs mer om Hydroscands hållbarhetsarbete.

DET HÄR ÄR EN VERKSTADSÖVERSYN

Översyn

Vi kontrollerar skicket på slangar och kopplingar i er verkstad. 

 

Märkning av defekta delar

Vi märker upp skadade slangar och ledningskomponenter som behöver bytas.

 

Protokoll

Vi dokumenterar alla slangar och ledningskomponenter som kontrollerats, samt eventuella anmärkningar och rekommenderade åtgärder.

 

Kostnadsförslag

Utifrån resultatet av protokollet tar vi fram ett kostnadsförslag på de åtgärder som du vill att Hydroscand genomför.

 

 

Verkstadsöversyn – alltid utifrån dina behov, alltid fast pris.

Vi berättar gärna mer. Hör av dig!

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna